Zorg

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen door gespecialiseerde medewerkers buiten de klas.

Soorten therapie

We bieden therapie op het gebied van communicatie en gedrag. De sessies zijn kort en worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. We bieden individuele therapie en therapie in kleine groepjes aan, zoals Rots & Water. Een leerling leert daarmee beter voor zichzelf op te komen of zichzelf juist beter te beheersen. Ook komt de therapeut in de klas voor observatie of om de leraar te adviseren. Heeft een leerling langdurige therapie nodig? Dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. Zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Gespecialiseerde professionals

Op onze school krijgen leerlingen specifieke begeleiding van gespecialiseerde medewerkers en therapeuten. Bijvoorbeeld van de dramatherapeut, psychomotorisch therapeut, gedragswetenschapper of schoolmaatschappelijk werker.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. Hun contactgegevens vind je bij de directe contactpersonen.