Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding 

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Soorten therapie 

We bieden therapie op het gebied van communicatie en gedrag. De sessies zijn kort en worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. We bieden individuele therapie en therapie in kleine groepjes aan zoals Rots & Water. Een leerling leert daarmee beter voor zichzelf op te komen of zichzelf juist beter te beheersen. Ook komt de therapeut in de klas voor observatie of om de leraar te adviseren. Heeft een leerling langdurige therapie nodig? Dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Intern begeleider 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. Zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Gespecialiseerde professionals 

Op onze school krijgen leerlingen speciale begeleiding van gespecialiseerde medewerkers en therapeuten. Bijvoorbeeld van de dramatherapeut, psychomotorisch therapeut, gedragswetenschapper of schoolmaatschappelijk werker.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. Hun contactgegevens vind je bij de directe contactpersonen.