Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021
• We vroegen leerlingen zoals elk jaar om hun mening over het onderwijs op onze school: de uitkomsten waren erg positief. Dit is uitgebreid in de klas besproken.
• Het nieuwe schoolplan 2022-2026, ‘Ons hart’, is samen met het team vastgesteld.
• We hebben vormgegeven aan digitaal ­afstands­onderwijs vanwege Corona.
• Structurele aandacht voor sport, cultuur en vrije tijd is georganiseerd door onder andere het maken van een eigen rap.
• Het plan van aanpak ‘omgaan met dyslexie’ is opgesteld.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• We gaan ons Greenteam ontwikkelen zodat we duurzaamheid onder de aandacht brengen bij onze leerlingen en medewerkers.
• We voeren het nieuwe digitale ­leerlingvolgsysteem Parnassys in.
• We bouwen het werken in thema’s verder uit.
• We gaan voor verlenging van het predicaat ‘Excellent’ door de onderwijsinspectie.
• We gaan twee noodlokalen plaatsen vanwege leerlingengroei.