Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en waar we komend jaar aan willen werken.

Bereikt in 2023 - 2024

 • We hebben drie extra lokalen geplaatst op de locatie Utrechtseweg.
 • We hebben extra onderwijsassistenten aangesteld, waardoor we de leerlingen nog beter op hun eigen niveau kunnen ondersteunen.
 • We hebben met onze teams extra aandacht besteed aan het werken in een professionele cultuur.
 • We hebben onze collega’s geschoold in het verdere gebruik van visuele ondersteuning, door gericht gebruik te maken van de digitale Prowise borden in de klassen.
 • We zijn het schooljaar gestart met speciale Gouden weken waarin we extra aandacht besteden aan groepsvorming en sociale vaardigheden. Dit hebben we in januari herhaald met de speciale Zilveren weken.

Doelen 2024 - 2025 

 • De invoering van ons nieuwe leerlingvolgsysteem (LVS) ParnasSys wordt afgerond. Hierdoor krijgen we nog beter zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen.
 • De collega’s krijgen een vervolgtraining in het traumasensitief werken.
 • De nieuw gestarte Trajectklas wordt een vast onderdeel van onze school.
 • We breiden ons aanbod van sportieve en culturele activiteiten verder uit door samen te werken met externe partners.
 • We ontwikkelen nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De speelgoedruilbeurs wordt wegens succes opnieuw georganiseerd.
 • De leerlingenraad krijgt een structurele plaats binnen onze school.