Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van onze leerlingen.

We houden ons aan de wet

Bij de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. Waar nodig vragen we altijd toestemming voor het verwerken en gebruik van (bijzondere) persoonsgegevens zoals foto’s of films. Die toestemming kun je altijd intrekken.

Rechten van ouders en leerlingen

Ouders van leerlingen tot 16 jaar hebben het recht de persoonsgegevens van hun zoon of dochter in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Leerlingen vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten. Ook hebben ouders de mogelijkheid om gegevens over henzelf in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Het verwijderen van opgeslagen gegevens kan alleen als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Ook heb je het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die onze school van je kind of jou heeft opgeslagen. Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een mail met je verzoek naar onze school.

Inzet video-interactietraining bij personeel

Soms maken we voor trainingsdoeleinden opnamen in de klas. Deze beelden worden alleen intern bekeken en gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Leerlingen worden zoveel mogelijk buiten beeld gehouden of onherkenbaar in beeld gebracht.

Vragen over AVG

Heb je een vraag over de AVG of je rechten, dan kun je altijd terecht bij de school. Uiteraard kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van De Onderwijsspecialisten via ivp@deonderwijsspecialisten.nl.

Klachten over AVG

Als je vindt dat het doen of laten van onze school of De Onderwijsspecialisten niet in overeenstemming is met de AVG dan kun je hierover in gesprek gaan met de directeur. Kom je er samen met de directeur niet uit? Dan kun je een klacht indienen door een mail te sturen naar ivp@deonderwijsspecialisten.nl.

Privacyreglement

In de privacyverklaring en het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe we die verwerken, met welk doel en hoelang we ze bewaren. Ook lees je hoe je gebruik kunt maken van je rechten. Zie www.deonderwijsspecialisten.nl/privacy.

Privacyreglement 

In het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe we die verwerken, met welk doel en hoelang we ze bewaren.