Voor wie is ons onderwijs?

Leerlingen op De Vaart zijn 6 tot 12 jaar oud. Ze krijgen extra ondersteuning vanwege hun leerachterstand (IQ tussen 50 en 85) en hun gedragsproblemen. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden van ieder kind: wat heeft hij of zij nodig om zich te ontwikkelen? Dit doen we vanuit een positieve benadering waarbij de leerling steeds weer een nieuwe kans krijgt. De Vaart is een kleinschalige school waar het ons lukt om met iedere leerling te werken vanuit een persoonlijke connectie. Voor iedere leerling vinden wij een passende aanpak!

De Vaart is excellent!

In de afgelopen jaren heeft het team van De Vaart enorm hard gewerkt om de onderwijskwaliteit op school nóg beter te maken. In april 2019 heeft de Inspectie van het onderwijs onze school een bezoek gebracht en geoordeeld dat De Vaart een goede school is. Wij zijn blij met dat oordeel maar vinden echter dat de kwaliteit van ons onderwijs en de omstandigheden op school meer dan ‘goed’ zijn. Daarom hebben wij meegedaan aan het traject om als ‘excellente school’ te worden beoordeeld door de vakjury van de Inspectie van Onderwijs. We hebben er voor gekozen om ons pedagogische klimaat als excellentie profiel voor te dragen omdat wij er in geloven dat een positief en ondersteunend pedagogisch klimaat leidt tot betere leerresultaten en bijdraagt aan de persoonlijke groei van onze leerlingen.

Waarom zijn wij nu excellent?

De jury is onder de indruk van de manier waarop de school het excellentieprofiel heeft geïnitieerd, ingevoerd en nog steeds verder ontwikkelt. Ze schrijven in hun eindrapportage: ‘Een goed pedagogisch klimaat is bij deze leerlingen zo voorwaardelijk dat het een natuurlijk gegeven lijkt te zijn in het speciaal onderwijs. De Vaart heeft daar een element aan toegevoegd dat moeilijk is vast te leggen, maar wel goed te zien is in de dagelijkse werking van de school. Alle handelingen van alle medewerkers sluiten goed aan op elkaar, zoals: klimaat, professionaliteit, samenwerking met de instelling Pluryn, zorgaanbieder, de ouders en de leeractiviteiten. Alles is afgestemd en zorgt ervoor dat leerlingen weer tot leren komen, ondanks hun belemmeringen.’

Zie hier het juryrapport van de Inspectie van Onderwijs 

Cognitief en sociaal-emotioneel

De Vaart maakt gebruik van reguliere basisschoolmethodes en -materialen. Onze leerlingen krijgen uiteraard de cognitieve vakken. Daarnaast krijgt hun sociaal-emotionele ontwikkeling veel aandacht. Zowel in de groep als individueel. Ook kan een leerling specifieke trainingen en therapie krijgen bij ons, als dat nodig is.

Samen worden we beter

De mensen die op De Vaart werken zijn pedagogisch sterk, echte doorzetters en zoeken graag creatieve oplossingen. Wij zijn gedreven om het beste in elke leerling naar boven te halen. We doen dit mét elkaar en in nauwe samenwerking met ouders en andere partners.

Marieke vertelt over de algemene sfeer en het onderwijsaanbod op De Vaart. Hierbij beschrijft ze ook het pedagogisch klimaat.