Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. En dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Leren is leuk

Leren is leuk op De Vaart! Zo komen onze leerlingen ook echt tot leren. Leerlingen werken met activerende werkvormen, keuzemiddagen en themaweken. Ook gebruiken ze veel ICT-middelen in de klas. We zorgen voor een goede mix tussen inspanning en ontspanning. In én buiten de klas.

Cultuur en sport

De culturele vorming van onze leerlingen vinden we belangrijk. We bieden workshops aan en verzorgen muziek- en dansprojecten. Tijdens de wekelijkse keuzemiddag kiezen leerlingen uit allerlei sportieve en creatieve activiteiten. Ook gaan we elk jaar naar de film of het theater. Leerlingen kunnen gebruik maken van het naschoolse cultuur- en sportaanbod van Pluryn Oosterbeek.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.