Voor wie is ons onderwijs?

Leerlingen op De Vaart zijn 6 tot 12 jaar oud. Ze krijgen extra ondersteuning vanwege hun leerachterstand (IQ tussen 50 en 85) en hun gedragsproblemen. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden van ieder kind: wat heeft hij of zij nodig om zich te ontwikkelen? Dit doen we vanuit een positieve benadering waarbij de leerling steeds weer een nieuwe kans krijgt. De Vaart is een kleinschalige school waar het ons lukt om met iedere leerling te werken vanuit een persoonlijke connectie. Voor iedere leerling vinden wij een passende aanpak!

Cognitief en sociaal-emotioneel

De Vaart maakt gebruik van reguliere basisschoolmethodes en -materialen. Onze leerlingen krijgen uiteraard de cognitieve vakken. Daarnaast krijgt hun sociaal-emotionele ontwikkeling veel aandacht. Zowel in de groep als individueel. Ook kan een leerling specifieke trainingen en therapie krijgen bij ons, als dat nodig is.

Samen worden we beter

De mensen die op De Vaart werken zijn pedagogisch sterk, echte doorzetters en zoeken graag creatieve oplossingen. Wij zijn gedreven om het beste in elke leerling naar boven te halen. We doen dit mét elkaar en in nauwe samenwerking met ouders en andere partners.

Marieke vertelt over de algemene sfeer en het onderwijsaanbod op De Vaart. Hierbij beschrijft ze ook het pedagogisch klimaat.