Onze school

Wij geven speciaal onderwijs aan leerlingen van 6 tot en met 12 jaar met een leerachterstand. Ze hebben extra ondersteuning nodig vanwege hun gedrag. Die krijgen ze op De Vaart: een kleinschalige school waar we onze leerlingen allemaal bij naam kennen.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens­overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Vaart telt:
• 90 leerlingen tussen de 6 en 12 jaar
• 8 groepen (van maximaal 13 leerlingen)
• Ruim 20 medewerkers
• Intensieve begeleiding via Impuls en De Schakel

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar het kind achter het gedrag. Wat heeft hij of zij nodig om tot ontwikkeling te komen? De ondersteuning die wij bieden, is afgestemd op wat je kind nodig heeft. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Met onze speciale leerlingen zorgen we voor buitengewone resultaten.

Schoolklimaat

De Vaart is een kleine school. Hierdoor kennen wij alle leerlingen ook echt en kunnen we maatwerk leveren. Om ervoor te zorgen dat leerlingen optimaal kunnen leren, zijn randvoorwaarden nodig. Structuur, veiligheid en duidelijkheid staan centraal. We werken vanuit een positieve houding en spreken elkaar aan als dat nodig is. We respecteren iedereen als persoon.

De Vaart is excellent

De Vaart ontvangt sinds 2020 van de Inspectie van Onderwijs het predicaat ‘Excellente School’. Excellente scholen zijn de koplopers en rolmodellen waaraan andere scholen zich kunnen optrekken. Hier zijn we natuurlijk erg trots op!

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Zij kijken samen met jou welke school het beste aansluit bij de behoeften van je kind. Meer informatie vind je op www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden