Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 6 en 12 jaar. Ze hebben een IQ tussen de 50 en 85 en een lichte achterstand in hun leren en ontwikkelen. Zij volgen bij ons speciaal onderwijs.

Iedere leerling is uniek

Iedere leerling op onze school is uniek. We sluiten daarom aan bij de individuele mogelijkheden van je kind. Wat heeft hij of zij nodig om zich te ontwikkelen? Dit doen we vanuit een positieve benadering. Leerlingen krijgen steeds weer een nieuwe kans. Voor iedere leerling vinden we een passende aanpak.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan rust, veiligheid en structuur. Ook hebben ze vaak speciale ondersteuning nodig vanwege hun beperkte cognitieve mogelijkheden en gedrag. Wij bieden deze ondersteuning graag. We werken veel in kleine groepjes, of individueel. En geven aandacht aan leren, sociale vaardigheden en vrije tijd.