Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 6 en 12 jaar. Ze hebben gedragsproblemen in combinatie met een achterstand in hun leren en ontwikkelen. Zij volgen bij ons speciaal onderwijs.

Iedere leerling is uniek

Iedere leerling op onze school is uniek. We sluiten daarom aan bij de individuele mogelijkheden van je kind. Wat heeft jouw kind nodig om zich te ontwikkelen? Dit doen we vanuit een positieve benadering. Leerlingen krijgen steeds weer een nieuwe kans. Voor iedere leerling vinden we een passende aanpak.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan rust, veiligheid en structuur. Ook hebben ze vaak speciale ondersteuning nodig vanwege hun beperkte cognitieve mogelijkheden en gedrag. Wij bieden deze ondersteuning graag. We werken veel in kleine groepjes of individueel. We hebben aandacht voor leren, sociale vaardigheden en vrije tijd.