Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat verwachten we?

• 5% van onze leerlingen gaat naar praktijk­gericht voortgezet speciaal onderwijs, met als doel uiteindelijk werk te vinden.
• 95% van onze leerlingen gaat naar voortgezet speciaal onderwijs en vindt daarna waarschijnlijk (beschut) werk of een plek in dagbesteding.
• Na een jaar is 93% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 75% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 stroomden 32 leerlingen uit. Van deze leerlingen ging er één naar het regulier praktijkonderwijs en gingen er 31 naar het praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 93% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terechtgekomen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 90% van onze leerlingen uitgestroomd volgens verwachting. Dat wil zeggen 20 van de 22 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we.