Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden 

Rekenen, Nederlandse taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er in onze lessen veel aandacht aan.

Burgerschap komt onder andere terug in de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, Leefstijl. Hierin wordt aandacht besteed aan hoe je omgaat met een ander, maar ook wie je zelf bent.

Onze ambitie is dat minimaal 75% van onze leerlingen aan het einde van hun schoolperiode de streefniveaus voor deze vakken halen. Vorig schooljaar behaalden we met onze leerlingen de volgende resultaten:

  • Rekenen: 90% van de leerlingen haalde het streefniveau.
  • Nederlandse taal: 60% van de leerlingen haalde het streefniveau.

Gemiddeld komt dit uit op 75% en daarmee hebben we onze ambitie behaald. We hebben echter een analyse gemaakt van de oorzaken en zetten verbeteracties in als het gaat om ons aanbod van de Nederlandse taal. Tot slot deed op onze school 1 leerling mee aan de doorstroomtoets. Deze leerling behaalde het niveau vergelijkbaar met het schooladvies wat door ons gegeven was.

Uitstroom 

We streven ernaar dat zoveel mogelijk van onze leerlingen uitstromen naar:

  • Voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel een (vso) diploma.
  • Praktijkgericht voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel uiteindelijk werk te vinden.
  • Voortgezet speciaal onderwijs met als doel (beschut) werk of een plek in de dagbesteding.

In schooljaar 2022-2023 stroomden 16 leerlingen uit. Van deze leerlingen gaat:

  • 100% van onze leerlingen naar praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs.
  • 0% naar diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs.
  • 0% naar praktijk onderwijs.
  • 0% naar regulier vmbo.

Stroomden onze leerlingen uit naar een passende plek?

We besteden veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen daar goed op voor. Na een jaar checken we of onze leerlingen nog op de plek zitten waar ze na onze school naartoe zijn gegaan.

We streven ernaar dat 95% van onze oud-leerlingen daar nog zit. Vorig schooljaar zaten 95% oud-leerlingen nog op dezelfde uitstroomplek. We hebben onze norm behaald.