Maatwerk

Soms lopen leerlingen om uiteenlopende redenen vast op school. Ze ontwikkelen zich niet of nauwelijks of houden een hele dag op school niet vol. Hierdoor kunnen ze geen volledig onderwijsprogramma volgen. Voor deze leerlingen bieden we maatwerk. Dit doen we samen met zorgpartner Pluryn.

ZMOLK-klas

De Vaart heeft een speciale klas voor leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag die daarbij ook zeer moeilijk lerend zijn. Leerlingen in deze klas hebben meestal een IQ tussen de 50 en 65. Het didactisch programma is hierop afgestemd. Ook geven we veel aandacht aan sociale vaardigheden en samenwerken.

Impuls

Impuls (T&L) is voor leerlingen die door hun begeleidings­behoefte overvraagd worden in het onderwijs. Hierdoor kunnen ze niet volledig naar school, of vallen ze uit tijdens het arbeids­toeleidingstraject. Leerlingen krijgen in de Impuls klas veel 1-op-1 begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat leerlingen na verloop van tijd weer zo volledig mogelijk naar school gaan.

De Schakel

De Schakel is voor leerlingen die een volledige schooldag en 1-op-1 begeleiding niet aankunnen. Ze krijgen ontspannen en sociale activiteiten aangeboden in een speciale voorziening buiten school. Zo ervaren leerlingen een zinvolle invulling van de dag en bouwen ze een dagritme op. Er is veel ruimte voor ontspanning. Dit kan hen helpen om de rest van de dag wél vol te houden op school.