Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.45 uur tot 14.15 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn. Al voor schooltijd mogen de leerlingen naar binnen. Zij kunnen dan iets voor zichzelf gaan doen.

Pauzes

De leerlingen hebben twee keer een kwartier pauze: rond 10.30 uur en rond 12.30 uur. Op het schoolplein kunnen ze kiezen uit allerlei verschillende activiteiten. Tijdens de pauzes en voor en na schooltijd is er altijd iemand die toezicht houdt.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Paasvakantie
7 t/m 10 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
1 mei t/m 12 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
14 juli t/m 25 augustus

 

 

Studiedagen

Vrijdag 23 september
Maandag 10 oktober
Woensdag 9 november
Donderdag 15 december
Vanaf 12:00 vrij
Vrijdag 23 december
Dinsdag 14 februari
Vrijdag 28 april
Vrijdag 23 juni