Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. Je kind neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school.

Gymkleren en schoenen

Voor gymles heeft je kind gymkleren en gymschoenen nodig. Geef deze zelf mee. Er is reservekleding op school voor leerlingen die hun gymspullen niet bij zich hebben. Als je kind niet kan gymmen, meld je dit schriftelijk aan de mentor van je kind.

Medicijnen

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Ouderbijdrage

Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 15 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Voor het schoolreisje vragen we een bijdrage van € 35. Zo doen we het samen! Kun of wil je deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.

Inventarisatieformulier

Aan het begin van elk schooljaar ontvang je een inventarisatieformulier. Wil je dit voor ons invullen? Zo houden wij de gegevens over medicijngebruik, taxivervoer en contact actueel. Geef wijzigingen altijd aan ons door.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor je kind. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afgesloten? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.