Met partners en omgeving

De Vaart werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkings­verband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Kijk voor meer informatie op www.swv-passendwijs.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Samen met gezondheidszorg

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf. Pluryn ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Samen met Pluryn verzorgen we de onderwijs­zorgarrangementen Impuls en De Schakel. En werken we nauw samen voor de leerlingen die in het orthopedisch centrum Jan Pieter Heije wonen. Zo zorgen we ervoor dat we de gedachte ‘Eén kind, één plan’ succesvol kunnen uitvoeren.

Samen met Special Heroes

De Vaart werkt sinds enkele jaren met het landelijke programma Special Heroes. Hiermee stimuleren we de leerlingen om meer te bewegen. Ook bieden we hen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een vereniging. Meer informatie vind je op www.specialheroes.nl.