Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Activiteiten door het jaar

Het hele jaar door organiseren wij allerlei leuke activiteiten voor onze leerlingen. Zoals bijvoorbeeld een kerst- en paasontbijt, de Koningsspelen en de Kinderboekenweek.

Tweewekelijkse keuzemiddag

Om de week hebben we een keuzemiddag. Tijdens de keuzemiddag kunnen de leerlingen dan kiezen uit een activiteit waar hun talent of interesse ligt. Het is daarom belangrijk dat we weten welke activiteiten de leerlingen dan leuk vinden. We vragen daarom ook regelmatig aan de leerlingen hun mening over deze activiteiten.

Jaarafsluiting

Aan het eind van het schooljaar organiseren we een jaarafsluiting voor ouders. Elke klas bereidt een eigen voorstelling voor. Samen met de leerlingen kiezen we een thema.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via individuele gesprekken. Over hoe het met je kind gaat, op school en thuis. Of over de ontwikkeling of vervolgonderwijs.
• Via contact tussendoor. Soms is het nodig dat ouders en leraar vaker contact hebben.
• Dat doen we door te bellen of e-mailen.
• Via een meedraaidag op school. Zo maak je mee hoe je kind school beleeft.
• Via Klasbord. Dit is een digitaal programma waarmee we je op de hoogte houden van wat er in de klas gebeurt. Ook houden we hier een contactschriftje bij.
• Via de website. Hier vind je informatie, video’s, belangrijke data, actuele thema’s en activiteiten.
• Via Facebook (De Vaart Oosterbeek), Twitter (@VaartOosterbeek) en Instagram (@vaartoosterbeek).

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.