Vakanties, studiedagen en lestijden 2020-2021

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Volgens de wet moet minimaal 940 uren onderwijs per jaar gevolgd worden. Op De Vaart volgen alle leerlingen een onderwijsprogramma van 951 uur.

De eerste schooldag na de zomervakantie is maandag 24 augustus 2020.

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 01 januari
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari
Pasen
02 april t/m 05 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
03 mei t/m 14 mei
Tweede Pinksterdag
24 mei
Zomervakantie
23 juli t/m 03 september

Op donderdagmiddag 17 december 2020, voorafgaand aan de kerstmarkt en het kerstgala, zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur.

Dat geldt ook voor de middag voor de zomervakantie, 23 juli 2021.

Studiedagen

Woensdag 07 oktober
Maandag 16 november
Vrijdag 18 december
Dinsdag 02 februari
Donderdag 18 maart
Dinsdag 13 april
Vrijdag 25 juni

Lestijden

De schooltijden zijn elke dag hetzelfde: van 8.45 uur tot 14.15 uur.

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief.