Vakanties, studiedagen en lestijden

Onderwijsuren op jaarbasis

Volgens de wet moet minimaal 940 uren onderwijs per jaar gevolgd worden. Op De Vaart volgen alle leerlingen een onderwijsprogramma van 951 uur.

 

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 07 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 04 maart
Pasen
15 april t/m 18 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
02 mei t/m 13 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag
6 juni
Zomervakantie
25 juli t/m 02 september

Op donderdagmiddag 23 december 2021, voorafgaand aan de kerstmarkt en het kerstgala, zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur.

 

Studiedagen

Maandag 04 oktober
Woensdag 10 november
Maandag 29 november
Vrijdag 24 december
Dinsdag 8 februari
WvA, Vierbeek Bovenbouw
Dinsdag 15 februari
UTW, De Vaart en Vierbeek Onderbouw
Donderdag 7 april
Vrijdag 24 juni

Lestijden

De schooltijden zijn elke dag hetzelfde: van 8.45 uur tot 14.15 uur.

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief.