Vakanties, studiedagen en lestijden

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 werken we in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn, namelijk van 08.30 uur – 14.15 uur. Leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar jonger dan 8 jaar zijn hoeven minder lesuren te maken en compenseren dit door na de kerstvakantie de woensdagen vrij te zijn.

Vakanties 

Herfstvakantie 

15 oktober t/m 19 oktober 

Kerstvakantie 

24 december t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie 

4 maart t/m 8 maart 

Goede Vrijdag & Pasen 

19 t/m 22 april 

Meivakantie 

29 april t/m 10 mei (inclusief Koningsdag en Hemelvaart) 

Hemelvaart 

30 en 31 mei 

Pinksteren 

10 juni 

Zomervakantie 

8 juli t/m 16 augustus 2019 

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie
zijn de leerlingen niet vrij.

Onderwijsuren op jaarbasis

Volgens de wet moet minimaal 940 uren onderwijs per jaar gevolgd worden. Op De Vaart volgen alle leerlingen een onderwijsprogramma van 960 uur.

Studiedagen

Woensdag 

3 oktober

Maandag 

12 november

Vrijdag 

21 december

Dinsdag

5 februari

Donderdag

21 maart

Dinsdag

2 april

Maandag

20 mei (VERVALT)

Vrijdag 

7 juni 

Vrije middagen 

Op vrijdag 21 december 2018 en vrijdag 19 juli 2019 zijn alle leerlingen ’s middags vrij. 

Lestijden 

De schooltijden zijn elke dag hetzelfde:
van 08.45 uur tot 14.15 uur.

Studiedag

De studiedag van 20 mei komt te vervallen, we hebben ouders hierover per brief geïnformeerd.