Vakanties, studiedagen en lestijden

In het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs werken we met het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn, namelijk van 8.45 uur  –  14.15 uur. 

Vakantierooster 2019 - 2020 

Herfstvakantie 

14 oktober t/m 18 oktober 

Kerstvakantie 

23 december t/m 3 januari 

Voorjaarsvakantie 

24 februari t/m 28 februari

Paasvakantie

10 t/m 13 april 

Meivakantie 

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart 

21 en 22 mei 

Tweede Pinksterdag 

1 juni 

Zomervakantie 

11 juli t/m 21 augustus 2020 

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie
zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur

Ditzelfde geldt voor de donderdagmiddag voorafgaand aan de kerstmarkt (UTW) en het kerstgala (WvA) op 19 december 2019.

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Studiedagen 2019 - 2020

Woensdag 

2 oktober

Maandag 

11 november

Vrijdag 

20 december

Dinsdag

4 februari

Donderdag

19 maart

Dinsdag

14 april

Vrijdag 

19 juni 

Lestijden 

De schooltijden zijn elke dag hetzelfde:
van 8.45 uur tot 14.15 uur.

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief.