Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties

Herfstvakantie
14 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Goede Vrijdag
10 april
Pasen
13 april
Meivakantie
27 april t/m 8 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 21 augustus

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur

Ditzelfde geldt voor de donderdagmiddag voorafgaand aan de kerstmarkt (UTW) en het kerstgala (WvA) op 19 december.

Studiedagen

  • Woensdag 2 oktober
  • Maandag 11 november
  • Vrijdag 20 december
  • Dinsdag 4 februari
  • Donderdag 19 maart
  • Dinsdag 14 april
  • Vrijdag 19 juni

Lestijden

De schooltijden zijn elke dag hetzelfde: van 8.45 uur tot 14.15 uur.

Opvang bij lesuitval

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw zoon of dochter thuis moet blijven, omdat er geen vervanging voor een leraar voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per brief.