Medezeggenschap

Ouders en medewerkers vormen samen de medezeggenschapsraad (mr). De mr geeft de schooldirectie advies, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige plannen heeft de school ook goedkeuring nodig van de mr. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van mr-leden. Iets vragen of doorgeven aan de mr of heeft u interesse om als ouder deel te nemen in de mr? Neem gerust contact op en stuur een e-mail naar mr-devaart@vaart-oosterbeek.nl.

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.