Speerpunten in ons onderwijs

De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden en vrije tijd. Bij deze ontwikkeling is het belangrijk dat leerlingen leren doelen na te streven en dat ze van en met elkaar leren. Bovendien scheppen we voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling door het bieden van rust, regelmaat en voorspelbaarheid. Ook besteden we veel aandacht aan veiligheid.