Algemene grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle levens - beschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.