Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Jeugdgezondheidszorg

Medische zorg (Jeugdgezondheidszorg, JGZ)

We werken nauw samen met Jeugdgezondheidszorg. Dat doen we op verschillende manieren.

Entreeonderzoek speciaal onderwijs

Tijdens het entreeonderzoek onderzoekt de arts de leerling uitgebreid. Er vindt een analyse plaats van de sociaal-medische situatie (onder andere medicijngebruik, ontwikkelings- en vaccinatiestatus) en er is een uitgebreid lichamelijk onderzoek.
 
Andere onderzoekonderdelen zijn zelfredzaamheid, het gedrag, sociale vaardigheden en lichamelijke beperkingen.

Preventieve Gezondheidsonderzoeken

In het speciaal onderwijs worden de leerlingen na het entreeonderzoek nog drie maal onderzocht. Per leerling wordt een individueel plan gemaakt. Leerlingen beneden de 8 jaar krijgen een tweejaarlijks gezondheidsonderzoek en leerlingen boven de 8 jaar worden om de drie jaar gezien.
De preventieve gezondheidsonderzoeken bevatten een analyse van de sociaal-medische situatie en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Ook wordt gekeken naar de psychosociale gezondheid, de lichamelijke ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
 
U krijgt vooraf bericht van de GGD wanneer uw kind voor een medisch onderzoek wordt opgeroepen.
 
De wettelijk verplichte standaardonderzoeken van 5/6-jarigen en 10/11-jarigen worden uitgevoerd door de schoolarts. Bij deze onderzoeken worden standaard de lengte en het gewicht gemeten. Bij de 5/6-jarigen wordt ook gekeken naar de motoriek, het gezichtsvermogen en het gehoor. Bij de 10/11-jarigen wordt het gezichtsvermogen en het gehoor op indicatie getest.
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt beoordeeld met een landelijk gebruikte vragenlijst (SDQ). Ook op uw initiatief kan er naast de standaardonderzoeken een afspraak gemaakt worden met de schoolarts.

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)