Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte en verzuim

Ziekmelding

Is uw kind ziek? Bel dan vóór 9.00 uur naar de school.
T 026 - 334 88 00.

Ongeoorloofd schoolverzuim

We willen graag weten waar de leerlingen zijn. Als een leerling niet op school is en we hebben geen bericht ontvangen, nemen wij contact op met thuis. Bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, tandarts, orthodontist moeten zo veel mogelijk buiten de schooltijd afgesproken worden. Verzuim van een hele dag voor dit soort afspraken is niet geoorloofd.
 
Er kunnen ook andere redenen zijn, waardoor een leerling niet op school kan komen (bijvoorbeeld familieomstandigheden). Wij vragen u dit tijdig aan de leraar door te geven. Extra verlof buiten de schoolvakanties staat de Leerplichtwet niet toe. Alleen in bepaalde situaties mag de directie van de school extra verlof toekennen. U kunt hiervoor een aanvraagformulier bij de administratie invullen. De leraar houdt een absentielijst bij van zijn eigen groep. Bij veel of frequent verzuim gaan wij met u in gesprek en krijgt de ambtenaar van leerplichtzaken een overzicht van de tijden dat de leerling de school niet bezocht heeft.

Vrijstellingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)