Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onderwijsprogramma

 • We zijn een school voor speciaal onderwijs, die erop gericht is om het beste uit onze leerlingen te halen. De didactische vaardigheden nemen daarom een centrale plaats in. Daarnaast werken we gericht aan het vergroten van sociale vaardigheden.

Om elke leerling recht te doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat te bieden worden leerlingen op basis van hun ontwikkelingsperspectiefplan ingedeeld in een leerroute. Binnen de leerroute wordt gebruik gemaakt van leerlijnen en is de leerstof aangepast aan het niveau van de leerling. De leerstof werkt op twee manieren: als middel om de leerlingen te laten leren, maar ook als middel om succes te laten beleven en om school leuk te vinden.

Begeleiding
De klassen worden begeleid door een vaste leraar. Deze creëert een rijke leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied. Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen van ongeveer 13 leerlingen.
 
Daarnaast werken er op De Vaart onderwijsassistenten. Zij worden ingezet op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast deze vaste begeleiding bieden we waar nodig begeleiding door een therapeutisch team, de intern begeleider of de time-out leraar. De time-out leraar is een paar dagen per week aanwezig en werkt met alle leerlingen die behoefte hebben aan een time-out.
 
Bewegingsonderwijs wordt gegeven door de vakleraar.

Didactische vaardigheden

We bieden de volgende didactische vakken: rekenen, taal, aanvankelijk lezen (voor beginnende lezers), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie.
 
We gebruiken voor het vergroten van de didactische vaardigheden veelal methodes uit het basisonderwijs.
  
We volgen de didactische ontwikkeling in een leerlingvolgsysteem.

Sociale vaardigheden

Naast de didactische vakken besteden we structureel en planmatig aandacht aan sociale vaardigheden. Dit doen we omdat onze leerlingen hier extra ondersteuning bij nodig hebben. Onze leerlingen hebben een grotere kans op een succesvolle deelname aan de maatschappij als we hun sociale competenties vergroten.
 
Deze competenties zijn: jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met je mogelijkheden en beperkingen. In de omgang met anderen leren ze: ervaringen delen, aardig doen en omgaan met ruzie.
 
We gebruiken voor het vergroten van sociale vaardigheden de methode Leefstijl. In deze methode worden een positieve houding en gedrag gestimuleerd via het ontwikkelen en toepassen van sociale vaardigheden.
Dit gebeurt in de praktijk: door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef en de meerwaarde van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Het spreken van plustaal is een kenmerk van de methode Leefstijl. Met plustaal benoemen we welk gedrag we graag willen zien.
 
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling in een leerlingvolgsysteem.

Onderwijsprogramma

:

Help (nieuw venster)