Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Schoolarts

 • We werken nauw samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit doen we op verschillende manieren.

Entreeonderzoek speciaal onderwijs

Tijdens het entreeonderzoek onderzoekt de arts de leerling uitgebreid. Er vindt een analyse plaats van de sociaal-medische situatie (onder andere medicijngebruik, ontwikkelings- en vaccinatiestatus) en er is een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Andere onderzoeksonderdelen zijn: zelfredzaamheid, het gedrag, sociale vaardigheden en lichamelijke beperkingen.

Preventieve Gezondheidsonderzoeken

In het speciaal onderwijs worden de leerlingen na het entreeonderzoek nog drie maal onderzocht. Per leerling wordt een individueel plan gemaakt. Leerlingen jonger dan 8 jaar krijgen een tweejaarlijks gezondheidsonderzoek en leerlingen ouder dan 8 jaar worden om de drie jaar gezien. De wettelijk verplichte standaard-onderzoeken van 5/6-jarigen en 10/11-jarigen worden uitgevoerd door de schoolarts.
 
De schoolarts is bereikbaar via VGGM: 0800-8446000

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)