Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen en beoordelen de ontwikkeling en het werk van iedere leerling, met behulp van onder andere een eigen, digitaal, maatwerk leerlingvolgsysteem (MLS). Daarnaast maken we gebruik van Parnassys. Leerlinggegevens, vorderingen en (toets)resultaten worden bijgehouden en verwerkt. Dit biedt ons handvatten voor tijdige signalering bij mogelijke uitval van leerlingen en biedt inzicht, zodat adequate hulp kan worden ingezet bij het onderwijsleerproces.

Cito

Leerlingen worden getoetst met de Cito-toetsen voor speciale leerlingen. Deze toetsen monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere basisonderwijs, maar dan op een manier die past bij onze doelgroep. We nemen de toetsen af om de didactische ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen. We toetsen de leerstofgebieden Begrijpend lezen, Technisch lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde.

Observatie en registratie

We observeren de leerlingen regelmatig. We registreren de observaties minimaal twee keer per jaar. Op die manier brengen we in kaart wat de vorderingen zijn van de leerling op het gebied van leren leren (bijvoorbeeld werkhouding en concentratie) en sociale vaardigheden.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)