Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Handelingsplanning

Ontwikkelingsperspectiefplan
Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Het document beschrijft de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een periode van vier jaar. Ook zegt het iets over het uitstroomprofiel. Het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte, de belemmerende en bevorderende factoren spelen een belangrijke rol bij het bepalen in welke leerroute een leerling wordt ingedeeld. 
 
Groepsplannen
Op basis van de leerroutes van de leerlingen stelt de leraar doelen op voor de lessen. De doelen worden gebundeld tot een groepsplan. In de groepsplannen staat welke leerlingen in de groep werken aan dezelfde doelen, hoe de instructie en de organisatie verlopen en met welke middelen en methoden
wordt gewerkt.
 
Twee keer per jaar wordt het groepsplan geëvalueerd met de leraar en de Commissie van Begeleiding. We kijken dan welke doelen wel en niet gehaald zijn, waarom dit zo is, en of er doelen of lesactiviteiten bijgesteld moeten worden. De tweede evaluatie is meteen een overdracht voor de leraar van de volgende groep. Die kan vanaf de start van het nieuwe schooljaar doelgericht verder werken met de leerling.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)