Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Veilig op school

 • Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt op onze school. Want leerlingen hebben een klimaat van geborgenheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Preventie en respect voor andermans geloo, afkomst, overtuiging en spullen staan hierin centraal.
 
Preventie
We besteden veel aandacht aan het onderhouden en steeds verder ontwikkelen van een veilig klimaat. Dit doen we actief door scholing en training van onze medewerkers en heldere regels en protocollen over wenselijk en onwenselijk gedrag. Dit is een preventieve aanpak: gericht op het voorkomen van mogelijke onveiligheid.
 
Feitelijke adequate communicatie training (FACT)
Betere communicatie over problemen en het voorkomen van conflicten. Dat is de kern van FACT, een methode die onze school gebruikt. Onze locatie heeft een aantal speciaal opgeleide personeelsleden die de overige teamleden trainen in het voorkomen van conflicten.
 
Time-out
Op school zijn vaste regels, zoals: ‘We blijven van elkaar af’en ‘We hebben respect voor elkaar’. We hebben deze regels gevisualiseerd binnen de school. De regels zorgen ervoor dat iedereen zich op onze school veilig kan voelen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er ingegrepen. Ook kan het zo zijn dat de leerling aangeeft zich ‘druk’ of ‘onrustig’ te voelen. De school hanteert hiervoor de time-outmaatregel. Dit betekent dat een leerling uit de (conflict)situatie wordt gehaald en dat er in een een-op-een gesprek wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem. De time-out is altijd kortdurend, preventief en niet als straf bedoeld.
 
Begrenzen
Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te garanderen, bieden we begrenzing waar dat nodig is. Wanneer leerlingen een gevaar zijn voor anderen of voor zichzelf, is het soms nodig hen vast te pakken
en te begeleiden uit de groep of situatie. Dit gebeurt op een pedagogisch verantwoorde manier en is vastgelegd in het protocol Fysiek Ingrijpen. Het protocol ligt ter inzage op school.
 
 

Veilig op School

:

Help (nieuw venster)