Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of de teamleider van school. Of met een van de vertrouwenspersonen: 
 
Silvia Visser of Tjitske Punter
T: 026 - 334 88 00

Externe vertrouwenspersonen

Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl
 
Landelijke vertrouwensinspecteur
 
Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
 
T 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Veilig op School

:

Help (nieuw venster)