Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Privacy

Foto’s en filmopnames

We maken op school gebruik van filmopnames, voornamelijk om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Dit doen we zowel bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. In het kader van oplossingsgericht werken maken we korte filmopnames in de klas. Deze worden vervolgens met de leraar nabesproken. De beelden worden niet aan anderen vertoond zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling, zijn ouders en de betrokken leraar. We vragen toestemming als we de methodiek willen inzetten bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen. U kunt meer informatie nalezen in ons privacy-protocol dat op school ter inzage ligt.
 
Leerlingdossier
Steeds meer dossiers worden digitaal gevormd. Ook hebben we nog steeds een papieren leerling-dossier. In verband met de wet op de privacy zijn deze dossiers in een veilige ruimte opgeborgen. De dossiers kunnen alleen worden ingezien door bevoegde medewerkers. Als ze hiervoor een goede reden hebben, kunnen ouders een afspraak maken om het dossier van hun kind in te zien.

Veilig op School

:

Help (nieuw venster)