Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

In cijfers

 • Er zitten rond de zestig kinderen op De Vaart. We werken met zes relatief kleine groepen van ongeveer dertien leerlingen. Daarnaast hebben we één speciale klas voor Traject & Leerondersteuning (T&L) en één speciale klas voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen. In deze klassen krijgen kinderen individuele begeleiding. Ons team bestaat uit ruim twintig medewerkers. Ons onderwijs is ingedeeld volgens de twee uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid. Daarbinnen zijn de groepen ingedeeld op leerroute. ​

Uitstroom

Na het schooljaar dat de leerlingen 12 jaar geworden zijn, verlaten ze onze school naar het vervolgonderwijs. Leerlingen stromen veelal door naar praktijkgericht onderwijs. Veel leerlingen kiezen voor het Vierbeek College. De reden is dat we een nauwe samenwerking met deze school hebben en ons onderwijs goed op elkaar aansluit. Ook stromen er leerlingen door naar vormen van onderwijs met als uitstroomprofiel vervolgonderwijs of toeleiding naar dagbesteding.
 


 
 

De School

:

Help (nieuw venster)