Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Medezeggenschap

 • Onze school heeft een medezeggenschapsraad: de mr. In de mr zitten vertegenwoordigers van ouders van leerlingen, verzorgers en medewerkers van de school, om te overleggen met het bestuur.

De Wet medezeggenschap scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.

 • De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze kinderen. Dit kan via het mailadres van de mr, mr-deVaart@vaart-oosterbeek.nl.
 • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten.
 • Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.
 

De MR is bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
T: 026 - 334 88 00                                                                               
E: mr-devaart@vaart-oosterbeek.nl

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)