Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overig Personeel

 • Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Daarom hebben we een specifiek zorgaanbod, waar vaktherapie onderdeel van is.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door de vakleraar.

Schoolmaatschappelijk werker

Onze schoolmaatschappelijk werker heeft veel contact met de ouders. U kunt met vragen of problemen rechtstreeks bij hem terecht. Als school vinden we het prettig dat u daarmee niet aarzelt, maar gewoon contact met ons opneemt:
 
Tjitske Punter
T 026 - 334 88 00

Schoolverpleegkundige

Schoolarts via VGGM
T 0800 - 8446 000

Intern vertrouwenspersoon

Tjitske Punter
T 026 - 334 88 00

Extern vertrouwenspersoon

Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Specialistische en therapeutische medewerkers

Op onze school bieden gespecialiseerde medewerkers en therapeuten specifieke begeleding en zorg. Dit zijn de intern begeleider, de dramatherapeut, de taalspecialist, de gedragswetenschapper en de schoolmaatschappelijk werker. Niet ieder kind krijgt individuele therapie. De hulpvraag moet het onderwijsproces ondersteunen.

 
Het zorgteam van onze school is de Commissie voor de Begeleiding. Deze commissie beslist of een kind in aanmerking komt voor een vorm van therapie. Vaak gaat het om een kortdurende therapie, soms om groepstherapie.
Therapeutische activiteiten vinden onder schooltijd plaats in een speciale ruimte. Ook komt de therapeut in de klas voor observatie of om de leraar te adviseren.

Leerlingen van onze school kunnen bij Pluryn specialistische therapie volgen. Bijvoorbeeld speltherapie en psychomotorische therapie. Ook hier beslist de Commissie van Begeleiding of een kind hiervoor in aanmerking komt.

Interne begeleiders

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Hij heeft hiervoor onder andere contacten met leerlingen, leraren en ouders. Ook coördineert hij de afname, registratie en analyse van toetsen. Daarnaast coacht en ondersteunt hij de leraar.

Creatieve therapeuten/ Drama docenten

Dramatherapie is een therapievorm, waarbij spel en fantasie als middel ingezet kunnen worden. Tijdens dit spel kan een fictieve situatie worden gecreëerd, waar het kind zich op een veilige manier kan uiten en nieuwe ervaringen opdoen. De reacties en het contact van het kind in de spelvorm lijken vaak op hoe het in het echt zal reageren. Zo kan de leerling in het spel ontdekken, oefenen en uitproberen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt besloten of het kind individueel of in een klein groepje aan de dramatherapie gaat deelnemen.

Taalspecialist

De taalspecialist op De Vaart kan onder andere de communicatieve vaardigheden van het kind verbeteren. Ook kan de taalspecialist de leraar adviseren op dit gebied. Leerlingen die communicatief minder vaardig zijn, hebben meer profijt van de oefeningen die zij hebben gedaan met de taalspecialist wanneer de nieuwe vaardigheden meteen gekoppeld worden aan de situatie in de klas. Hierdoor kan de leraar de leerling begeleiden in het toepassen van de geleerde kennis en vaardigheden in andere situaties in de klas. 

Het team

:

Help (nieuw venster)