Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leefstijl

 • De Vaart besteedt gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal- emotionele vaardigheden. Sinds een aantal jaren maken wij daarbij gebruik van de methode Leefstijl.
De leefstijllessen zijn erop gericht om leerlingen vaardigheden te leren die in de samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samenspelen, samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, omgaan met gevoelens en verschillen, beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf. Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s:
 
Thema 1: De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
Thema 2: Praten en luisteren (over communicatie)
Thema 3: Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
Thema 4: Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
Thema 5: Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
Thema 6: Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)
 
 
Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd.  Geen leefstijl les is hetzelfde! Leerlingen doen samen spellen of doe- opdrachten, luisteren naar verhalen, bespreken onderwerpen in groepjes of met de hele klas, en maken opdrachten in een werkboek.
Op dit moment staat het thema “de groep, dat zijn wij!” centraal.
In dit thema besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen leerlingen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht.  In dit thema leren de leerlingen elkaar beter kennen, hebben we het over hoe je aardig kunt zijn voor elkaar en maken we afspraken om de sfeer in de groep prettig te houden.
We houden u graag op de hoogte van de vaardigheden waar we aan werken. Daarom laten we voor de start van elk nieuw thema weten welk thema de komende periode centraal staat.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)