Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onderzoek leerklimaat bij De Vaart

 • In het najaar van 2016 heeft er een onderzoek (o.l.v. Dr. G.H.P. van der Helm, drs. K. Putman en prof. Dr. G.J.J.M. Stams vanuit de Hogeschool Leiden) plaatsgevonden naar het leerklimaat op De Vaart. De leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld over hoe ze het in de klas vinden. De leerlingen hebben bijvoorbeeld aangegeven hoe ze vinden dat de leerkracht hen helpt en of ze zich veilig voelen op school. Daarnaast hebben de leerlingen rapportcijfers gegeven, bijvoorbeeld aan de eerlijkheid in de klas. In het artikel hieronder kunt u de uitkomsten van dit leerklimaat lezen.
Leerklimaatonderzoek bij De Vaart
 
Dr. G.H.P. van der Helm, drs. K. Putman en prof. Dr. G.J.J.M. Stams
 
In het najaar van 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het leerklimaat op De Vaart. De leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld over hoe ze het in de klas vinden. De leerlingen hebben bijvoorbeeld aangegeven hoe ze vinden dat de leerkracht hen helpt en of ze zich veilig voelen op school. Daarnaast hebben de leerlingen rapportcijfers gegeven, bijvoorbeeld aan de eerlijkheid in de klas.
 
Een grote groep leerlingen van De Vaart heeft een vragenlijst ingevuld. De resultaten van De Vaart zijn vergeleken met een grote groep andere leerlingen. Dit wordt de referentiegroep genoemd. Deze referentiegroep bestaat uit leerlingen van verschillende scholen die in 2015 hebben meegedaan aan hetzelfde onderzoek. Ook is gekeken naar de resultaten van de vorige keer dat het onderzoek werd gedaan in juni 2016.
 
De Vaart
 
De resultaten van het onderzoek bij De Vaart laten zien dat de leerlingen positief zijn over het leerklimaat in vergelijking met de referentiegroep. De leerlingen van De Vaart ervaren veel meer ondersteuning van de docenten. Ook vinden ze dat ze een stuk meer leren op school in vergelijking met de referentiegroep. De leerlingen vinden wel dat er meer ruzies zijn in de klas in vergelijking met de vorige keer dat het onderzoek werd gedaan. Ook zijn ze minder positief over de structuur in de klas.
     Als het gaat om veiligheid, zijn de leerlingen positiever dan de referentiegroep. Ze zijn echter wel wat negatiever dan de vorige keer. Ze vinden vooral dat er een minder veilige atmosfeer is op school. Een verklaring hiervoor kan liggen in het vertrek van een aantal ervaren collega’s en de opstart van een aantal nieuwe.
     Dat de leerlingen positief zijn over het leerklimaat zie je vooral terug bij de rapportcijfers. Alle onderdelen van het leerklimaat krijgen een voldoende van de leerlingen. Het hoogste cijfer is een 7.8 voor wat je leert op school. Het laagste cijfer is een 5.7 voor de sfeer in de klas. Verder hebben de leerlingen de volgende cijfers gegeven: de hulp die je krijgt van de docent (7.4), hoe de klas eruit ziet (7.1), de regels in de klas (7.5), de veiligheid op school (7.5).
 
 
 
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)