Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Geachte meneer/mevrouw,

 • Met trots sturen we u onze nieuwe schoolgids toe van De Vaart.
In deze gids vindt u allerlei informatie over onze school voor schooljaar 2015 2016.
Met ingang van het nieuwe jaar heeft De Vaart een nieuwe teamleider:
Margriet Knipping.
Margriet is de afgelopen jaren teamleider geweest op het Vierbeek College. Ze heeft erg veel zin in de nieuwe uitdaging en hoopt u van harte een keer op school te mogen ontmoeten.
 
Via deze weg wil ik verder graag van de gelegenheid gebruik maken om u over een aantal andere zaken te informeren.
Wilt u deze informatie goed doorlezen?
 
·     Middels de website van onze school, www.vaart-oosterbeek.nl, proberen we u op de hoogte te houden van allerlei school gerelateerde zaken.
Denk bijvoorbeeld aan het laatste nieuws over Passend Onderwijs.
U kunt ons ook volgen via Twitter (@VaartOosterbeek).
·     Wilt u weten in welke klas uw kind volgend jaar is ingedeeld?
De klassenindelingen voor het komende schooljaar staan vanaf eind deze week op onze site vermeld.
·     Ook vindt u op de website het vakantierooster en een overzicht van de reeds geplande studiedagen.
·     Wij verwachten uw kind op maandag 31 augustus 2015 weer op school.
·     Op vrijdag 11 september zullen er weer planningsgesprekken worden gevoerd op school. In dit planningsgesprek willen we samen met u het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) en de doelen voor het komende schooljaar bespreken. Uw kind zal die dag verder vrij zijn van school.
De nieuwe leerkracht van uw kind zal u hiervoor in de eerste week van het nieuwe schooljaar bellen voor een afspraak.
·     We organiseren, naast het planningsgesprek, nog twee keer een voortgangsgesprek met u. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
 
 
 
 
 
 
·     De school vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro voor bijvoorbeeld een schoolreisje.
U zult hiervoor medio november een brief voor ontvangen met verdere
informatie.
 
 
Ik wens u, namens alle collega’s van Vierbeek College, een hele goede vakantie toe en graag tot ziens in het volgende schooljaar!!
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 
 
Wim van Schaik
Directeur De Vaart/Vierbeek College
 
 

Column

:

Help (nieuw venster)